Print this page

Aktiviteter.

c
c

Aktiviteter

Aktivitetene i skolemusikken følger skoleåret. Vi starter opp med øvelser og opptak av nye medlemmer så snart som mulig etter sommerferien, og siste aktivitet i musikkåret er ofte en tur i begynnelsen av neste sommerferie. En del av aktivitetene i skolemusikken er faste og årvisse.Terminliste Høst 2016  

Dag  Dato  Aktivitet  Hovedkorps  Juniorkorps  Aspirantkorps 
Lørdag   4. - 5. Feb   Seminar Helg   X   X   X  
Tirsdag   7. Mars   Årsmøte   X   X   X  
Tirsdag   21. Mars   Vårkonsert   X   X   X  
Tirsdag   28. Mars   Papirutkjøring   X   X   X  
Lørdag   1. - 2. April   Marsjseminar   X   X   X  
Mandag   1. Mai   Tradisjonelt spilleopdrag   X   X   X  
Onsdag   17. Mai   Tradisjonelt spilleopdrag   X   X   X  
Tirsdag   13. Juni   Sommeravslutning   X   X   X  
Fredag   16. - 18. Juni   Korpsstevne   X   X   X