Print this page

For medlemmer
c

Medlemsregister

Vi ønsker å kunne sende mer informasjon ut til dere foreldre via e-post og SMS.
Vi bruker en nettbasert tjeneste som heter styreweb, og her kan vi sende ut e-post og SMS til alle eller bare en gruppe, dette ønsker vi å benytte mer.

I styreweb har vi også medlemsregisteret vårt, og dette ønsker vi å få oppdatert.
Derfor dette skjema.


Fyll ut og lever til korpsleder eller noen i styret.

Her kan du også laste ned skjema og sende det på e-post til:
post@skolemusikken.com